jacollo7721

33 teksty – auto­rem jest ja­col­lo7721.

Do­tyk miłości
Szept blis­kości
Pełen radości 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2016, 00:28

* * *

Po­cie­chy pożądane
scho­wane za drzewem,
a może dużym krzewem,
nie wiado­mo, schowane
po pros­tu, po co wiedzieć
i nig­dy się nie dowiedzieć,
po co żyć i nie wiedzieć,
czy wszys­tko się powiedzie
i czy się od­naj­dzie to,
co chcę żeby już było
i po­ciech nig­dy nie ubyło.
Do­syć cier­pienia wiel­kiego! Mego!
Bez uciech z za­bawy w chowanego...
Wyjdźcie! Pragnę was,
bo już nad­szedł mój czas. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2014, 19:32

* * *

Kiedyś płakałem,
jak wtrąco­ny do Hadesu
marzący o szczęściu,
zra­niony życiem.

A miłość ni­by ta­ka piękna,
wszys­tkich ubiera w dumę,
lecz ko­goś w traumę
czy rozpacz
do płaczące­go chłop­ca upodabnia.

Kiedyś cierpiałem,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 listopada 2014, 22:25

czekanie

Ciągle cze­kać, bez­czyn­nie czekać
na słowa, jak le­ki kojące
na myśli, ok­rutnie bolące
po­mogą mi, będę uciekał.

Płacz, męka, tęsknota
już nie doświad­czą mnie,
rozbłysną ogromnie,
ot­warte te wrota.

Do raju,
ze szczęściem
żyć będę
w tym gaju. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 listopada 2014, 22:41

ka­wałek szczęścia
krop­la miłości
od­ro­bina serca 

haiku
zebrał 5 fiszek • 19 listopada 2014, 23:08

* * *

Codzien­nie prześla­duje w tym po­koju.
Czuję za­pach Twój tak słod­ki
Dla mnie kiedyś, te­raz gorzki.
Ze łza­mi w oczach siedzę w roz­darciu.
Wte­dy myślałem, że coś więcej dla Ciebie znaczę,
Te­raz wiem, że się my­liłem.
Dziś już się nie odzy­wasz a ja ginie,
Nie jes­tem tym kim byłem.
Ser­ce, które dla Ciebie biło
Rytm swój zgubiło
I bić przes­ta­je na pół rozdarte... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 października 2014, 17:20

* * *

Byłaś dla mnie sen­sem życia
Miłością Cie darzyłem og­romną
Byłaś źródłem szczęścia
Gwiazdą naj­piękniej­szą
Stra­ciłem to co miałem
To co naj­cenniej­szym uważałem
Dziś życiem się męczę
Wiem że Ciebie już nie będzie
A ja roz­darty siedzę
I cze­kam aż śmierć po mnie przyjdzie... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 października 2014, 20:52

Podróżnik..

Jes­tem sa­mot­nym podróżnikiem
Wędru­je ze swym kijem
Na końcu które­go wisi
Wór doświad­czeń się kisi
A ja zmęczo­ny padam
Na no­gach się słaniam
Bo ciężar życia
Już mnie przerasta... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 października 2014, 21:14

Cze­kam na Ciebie
Przy­jaciółko ma 
Śmierci 

haiku
zebrał 4 fiszki • 6 lutego 2014, 22:13

...

1. Dziś gdy Ciebie już przy mnie nie ma...
Znów zaczy­nam wier­sze pisać...
Wier­sze w których znaj­duję bólu ukojenie
W których za­wieram me cierpienie...
Wte­dy gdy byłaś przy mnie
Wier­szy nie pi­sałem gdyż z ra­dości nie musiałem
Bo przy To­bie w mych słowach wier­sze sa­me się pi­sały i szczęście nam dawały...
A te­raz gdy Ciebie nie ma
Tyl­ko poez­ja mi po­zos­ta­je
Ta poez­ja pełna cierpienia... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 listopada 2013, 13:32

jacollo7721

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jacollo7721

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

15 lutego 2016, 00:28jacollo7721 do­dał no­wy tek­st Dotyk miłości Szept blis­kości [...]

27 listopada 2014, 19:32jacollo7721 do­dał no­wy tek­st Pociechy pożąda­ne scho­wane za [...]

26 listopada 2014, 22:25jacollo7721 do­dał no­wy tek­st Kiedyś płakałem, jak wtrąco­ny [...]

24 listopada 2014, 22:41jacollo7721 do­dał no­wy tek­st czekanie

19 listopada 2014, 23:08jacollo7721 do­dał no­wy tek­st kawałek szczęścia krop­la miłości od­ro­bina [...]

7 października 2014, 18:30RozaR sko­men­to­wał tek­st Codziennie prześla­duje w tym [...]

7 października 2014, 17:20jacollo7721 do­dał no­wy tek­st Codziennie prześla­duje w tym [...]

6 października 2014, 22:21RozaR sko­men­to­wał tek­st Byłaś dla mnie sen­sem [...]

6 października 2014, 20:52jacollo7721 do­dał no­wy tek­st Byłaś dla mnie sen­sem [...]

1 października 2014, 21:14jacollo7721 do­dał no­wy tek­st Podróżnik..